Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Eesti rahvaluule

Kersti Koppel

Eesti rahvaluule mõisted

Rahvaluule tegelasteks arukad ja kavalad talupojad , kes tänu oma nupukusele saavad rikkaks.
Muinasjutt lühike naljakas, enamasti üllatusliku lõpuga looke, milles naeruvääristati mõisnikke, kirikuõpetajaid ning laisku, rumalaid ning ihnsaid inimesi.
Imemuinasjutud fantastiline või seikluslik rahvajutt, mida mõeldi välja enese lõbustamiseks ja milles väljendati endi soovunelmaid.
Loomamuinasjutud rahvajutt, mis on seotud kindla koha, aja või inimestega ning mida omal ajal peeti tõeseks.
Tõsielulised muinasjutud lihtne ja lühike rahvajutt, mille aluseks on kindla isikuga sündinud huvitav lugu.
Muistend üks värss kordab teiste sõnadega eelmises värsis öeldut.
Naljand laul, mille sõnad on naljakalt ümber tehtud.
Pajatus laused kõigile tuntud ja populaarsetest filmidest.
Mõtteriim tegelasteks imelised olendid (haldjad, nõiad, libahundid jne), tähtsal kohal mitmesugused võluesemed (iseenesest kattuv laudlina, tantsimapanev vilepill, nähtamatuks muutev küüntest kübar jne).
Algriim lühike, ilmekas, õpetliku sisuga ütlus, millesse on kogutud esivanemate elutarkus.
Paroodia jutud, laulud ja teised sõnakunsti vormid, mis levivad suusõnal ning millel puudub kindel autor. Autoriks kogu rahvas.
Vanasõna Konksuga küsimused ja altvedamise ülesanded.
Mõistatus piltlik ja kujundlik ütlus, mis iseloomustab mõnd olukorda, nähtust, isikut. Tähendus selgub lauses.
Kõnekäänd hääliku kordumine sõnade alguses ühe värsi piires.
Keerdküsimused rahvaluule lühivorm, milles antakse mingist asjast rida tundemärke, mille põhjal tuleb see ära arvata.
Killud tegelasteks loomad, kes käituvad nagu inimesed.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog