Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latvijas vēsture - līdz 1935. g.

Latvijas vēsture līdz brīvības laikiem

1Dzelzs laikmets _____Latvijas pamatlikumi; nosaka valdības sastāvu, Latvijas simbolus
2Bronzas laikmets _____lielākais Latvijas rūpniecības uzņēmums; ražo radioaparātus, telefonus, fotoaparātus, lidmašīnas
318. novembris, 1918 _____Jānis Čakste, Gustavs Zemgals, Alberts Kviesis, Kārlis Ulmanis
4Lāčplēša diena _____simbolizē trīs vēsturiskos Latvijas novadus
5Vikingu sirojumi _____vācieši iekaroja lībiešus un nosauca visas citas iekarotās un nokristītās zemes ar šo vārdu
6dzimtbūšana _____zinātne, kas pēta ar zemi pārklātās vēstures liecības (ēku paliekas, rotaslietas, darbarīkus)
7karogs _____simbols kuŗu izkar valsts svētku/piemiņas dienās
8trīs zvaigznes _____senu notikumu atspoguļujums tautas atmiņās; iegūst fantāzijas piedevu
9ğērbonis _____ar kuğiem atbrauc laupītāji no ziemeļvalstīm
10himna _____augstāka vieta uz kuras atrodas celtnes un aizsargsienas vietējiem iedzīvotājiem
11teikas _____Cilvēki sāk gatavot darba rīkus
12arheoloğija _____latvieši iestājās Krievijas armijas sastāvā cīnoties pret Vāciju
13Indriķa hronika _____Latvijas Neatkarības deklarācija
14pilskalns _____simbols kuŗu sarakstījis Kārlis Baumanis; atskaņota Pirmajos vispārējos latviešu dziesmu svētkos
15vācu krustneši _____nopirka kolonijas Āfrikā un Tobago salu; pārceļas kolonisti no Kurzemes
16Livonija _____vāc tautasdziesmas un saliek pa kategorijām “dainu skapī”
17Bīskaps Alberts _____uzdevums ievest kristīgo ticību un iekarot zemes
18Zviedrijas kaŗš _____simbols kuŗā parādās lauva, grifs, uzlecoša saule, ozola zari, lente, trīs zvaigznes
19Ernests Gliks _____Zviedri pārņem Rīgu un Vidzemi; izdzen Poliju
20Turaidas Roze _____leğenda par mīlestību poļu-zviedru kaŗa laikā
21Hercogs Jēkabs _____atņem zemi no vāciešiem, sadala zemniekiem. Eksportē sviestu, linu, labību
22dzimtbūšanas atcelšana _____veicina latviešu kultūras attīstību, kopt latviešu valodu, paaugstināt izglītības līmeni
23rūpniecības attīstība _____svētku drēbes ar raksturīgām krāsām, rotām un rakstiem; uzvelk Jāņos, dziesmu svētkos
24jaunlatvieši _____sāka celt Rīgu krustnešu darbībai
25Krišjānis Barons _____pārtulko Bībeli latviešu valodā
26Atis Kronvalds _____izveido jaunus latviešu vārdus
27tautas tērps _____Cilvēki sāk gatavot rotaslietas
28strēlnieku bataljoni _____Krievijas impērijas laika bija vajadzīgi zemnieki kuŗi nav saistīti ar muižām
29Pirmais pasaules karš _____Latvijas Neatkarības deklarācija
301918. g. 18. novembris _____Latvijas valsts nodibināta
311919. g. 11. novembris _____Vācija iekaro Kurzemi un Zemgali, vēlāk visu Latviju; strēlnieki cīnas pret Vāciešiem
32Satversme _____dzelzceļa līnijas pārved Latvijā ražotas naglas, traukus, mašīnas
33pirmie Latvijas prezidenti _____”Lāčplēša diena”; Latvijas armija uzvar pret krievu-vācu armiju
34Brīvības piemineklis _____raksti latīņu valodā stāsta par krusta kariem
35zemes reforma _____tautas patriotisma simbols; redzami tautas varoņi, zaldāti, cīņas
36VEF _____ar kuğiem atbrauc laupītāji no ziemeļvalstīm

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog