Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latvijas vēsture (2. daļa) - līdz 1935. g.

1Bīskaps Alberts _____lielākais Latvijas rūpniecības uzņēmums; ražo radioaparātus, telefonus, fotoaparātus, lidmašīnas
2Zviedrijas kaŗš _____Krievijas impērijas laika bija vajadzīgi zemnieki kuŗi nav saistīti ar muižām
3Ernests Gliks _____vāc tautasdziesmas un saliek pa kategorijām “dainu skapī”
4Turaidas Roze _____izveido jaunus latviešu vārdus
5Hercogs Jēkabs _____pārtulko Bībeli latviešu valodā
6Dzimtbūšanas atcelšana _____”Lāčplēša diena”; Latvijas armija uzvar pret krievu-vācu armiju un atbrīvo Rīgu
7Rūpniecības attīstība _____Latvijas pamatlikumi; nosaka valdības sastāvu, Latvijas simbolus
8Jaunlatvieši _____Latvijas Neatkarības deklarācija
9Krišjānis Barons _____leğenda par mīlestību poļu-zviedru kaŗa laikā
10Atis Kronvalds _____sāka celt Rīgu krustnešu darbībai
11Strēlnieku bataljoni _____Vācija iekaro Kurzemi un Zemgali, vēlāk visu Latviju; strēlnieki cīnas pret Vāciešiem
12Satversme _____Jānis Čakste, Gustavs Zemgals, Alberts Kviesis, Kārlis Ulmanis
13Pirmie Latvijas prezidenti _____nopirka kolonijas Āfrikā un Tobago salu; pārceļas kolonisti no Kurzemes
14Zemes reforma _____latvieši iestājās Krievijas armijas sastāvā cīnoties pret Vāciju
15VEF _____ar dzelzceļa līnijām pārved Latvijā ražotas naglas, traukus, mašīnas
161918. g. 18. novembris _____atņem zemi no vāciešiem, sadala zemniekiem. Eksportē sviestu, linu, labību
17Pirmais pasaules karš _____Zviedrija pārņem Rīgu un Vidzemi; izdzen Poliju
181919. g. 11. novembris _____veicina latviešu kultūras attīstību, kopt latviešu valodu, paaugstināt izglītības līmeni

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog