Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ko var uzzināt?

Daina

Simboli van Eika gleznā Adolfini un viņa sievas portrets

Laulības apliecinājums Grūtnieču patronese
Vīrs pie loga Gulta ar sarkano pārklāju
Kaisles simbols uzticību, mīlestību un modrību.
Sieviete attēlot apie gultas  Mājas apgādātājs, saikne ar ārpasauli
Galvassega Spogulis
Cerību simbols Mājas rūpes.
Sadotas rokas Mājas saimniece, kundze
Uzticības simbols Mīlestību.
Sunītis simbolizē Zaļā krāsa
Ķirša koks simbolizē  Paradīzes augļus laicīgajā dzīvē
Par turību liecina Precētas sievas simbols
Par turību liecina Vīra paceltā roka
Svece Ainiņas no Jēzus Kristus dzīves un nāves
Rožukronis simbolizē Dieva visu redzošā acs
Svētā Margarēte Novilkti apavi
Putekļu slotiņa simbolizē  Pāra attiecības
Apelsīni simbolizē  Purpura krāsa
Spoguli rotā Kristīgos tikumus

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog