Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Brīvais laiks - teikumu veidošana.

DACE OKMANE

Lasi teikuma sākumu un atrod tam atbilstošo nobeigumu!

1Bija skaists laiks, tāpēc _____dejo un dzied.
2Katru rītu  _____ jau divas stundas spēlē futbolu.
3Pēc skolas man _____braucam ar riteņiem pa jauno veloceliņu.
4Sestdienās es kopā ar ģimeni _____klausās skaļu mūziku.
5Vasarā man patīk _____bieži eju uz kino.
6 Mēs ar brāli katru vakaru _____kuras man priekšā lasa māmiņa.
7Mana vecākā māsa ar savu draudzeni _____laista skaistos rožu krūmus.
8Dzimšanas dienās vecmāmiņa _____sauļoties un peldēties jūrā.
9Zēni sporta laukumā _____es ar draudzeni pastaigājos pa parku.
10Māmiņa dārzā  _____bet man gan nepatīk kolekcionēt.
11Antons savā istabā _____kuram ļoti garšo zivis.
12Vakaros mēs ar māsu _____un spēlēju datorspēles.
13Dažreiz es sēžu pie datora _____ļoti ilgi runā pa telefonu.
14Man ļoti patīk  _____skatāmies multfilmas.
15Man mājās ir skaists kaķis, _____es vingroju.
16No sešu gadu vecuma _____vienmēr cep garšīgu kliņģeri.
17Annas māsa skaisti _____mans brālis nodarbojas ar peldēšanu.
18Elza trīs reizes nedēļā apmeklē zīmēšanas pulciņu, _____ir jāizpilda mājas darbi.
19Man ļoti patīk klausīties pasakas, _____lasīt grāmatas par dzīvniekiem.
20Ivetai ir liela konfekšu papīrīšu kolekcija, _____jo viņai labi padodas zīmēšana.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog