Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Michael und der SS-Mann

Lisbeth Jørgensen

Gloser på mellemsvært niveau til indarbejdelse af tekstens ordforråd. Flex tysk B. KVUC Tip: Ordene står i samme form som i teksten.

Ting til at vaske sig med Haferflocken
døden Mehl
mere udsat for fare Waschsachen
menighed (religiøs) schlechsteten
uadskilleling Zopf
lege, subst. pl. geräucherter
hukommelsestræning Paket
uden ad, (kunne noget) trug stolz
dårligste ziemlich
elever Gruss
afdøde Ahnung
konkurence kehrte zurück
fletning Pelzgeschäft
forudanelse beharrte
hilsen Gemeinde
beskytte unzertrennlich
bydele in Gefahr
forretning der Tod
Det går (mig) godt! Verstorbenen
influenza Laden
smitte, at Knast
holdt fast ved streicheln
Episode, optrin anstecken
i fare Mühe
stryge, ae Spiele
vidste Wettbewerb
Pelsforretning gefärdeter
spjældet, fængslet Schüler
vente tilbage Wohnzimmer
bar stolt Auftritt
temmelig schützen
pakke Stadtsteile
rørte mir geht's gut
røget (skinke) Gedächtnisaufgabe
mel Grippe
havregryn Gut
stue anrührte
besvær ausvendig
gods (stort hus) wußte

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog