Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Michael und der SS-Mann, 2

Lisbeth Jørgensen

Ordmatch-øvelser til repetition af anden del af teksten. Side 100-106. Middelsvært niveau Ordene står i samme former som i teksten. Ental/flertal, nutid/datid/tillægsform osv.

1pligt _____fügte er hinzu
2lejlighed, (til enhver lejlighed) _____Gelegenheit
3Linier _____Gedächtnis
4dér _____verhaften
5hage (ansigtsdel) _____Auseinandersetzung
6vrede _____Kopf
7skæbne _____wahrscheinlich
8vidste _____Zähne
9ude af sig selv _____die Häftlinge
10klarede _____Zeilen
11hoved _____Kinn
12hukommelse _____Gefallen
13bleg _____entlassen
14måde (anden) _____ziemlich
15I stedet for _____bleiben
16gulvet _____die Wand
17tænder _____Tapferkeit
18latteren _____zitterte
19fejt _____Pflicht
20forening _____schafften
21polak _____Schutz
22vandfald _____Quatsch
23udrydelse _____Pole
24tapperhed _____Vernichtung
25tro (være tro mod nogen eller noget) _____Wut
26diskussion _____Verein
27tilføjede han _____hängen bleiben
28vrøvl _____das Lachen
29forblive _____zu Hause
30rystede _____außer sich
31fangerne _____treu
32temmeligt _____Stattdessen
33løslade _____feige
34blive hængende _____Schicksal
35tjeneste _____wußte
36tude _____blaß
37væggen _____Weise
38sandsynligvis _____abgeschoben werden
39beskyttelse _____dort
40anholde _____heulen
41blive sendt videre _____Boden
42hjemme _____Wasserfall

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog