Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Stabilirea etapelor pentru selectarea personalului

Szatmari Edit

Fcaeți corespondența între cele 2 coloane

Analiza cererii de resurse umane este făcută de acumulare de informații despre caracteristicile membrilor organizației
Nevoia de resurse umane este determinată de orice procedură prin care un salariat dobândește o calificare atestată prin certificat sau diplomă recunoscută
Stabilirea nevoii de resurse umane este făcută de  șeful ierarhic și serviciul/direcția de resurse umane
Prospectarea externă utilizează următoarele surse crearea unui post, apariția unui post vacant în urma plecării persoanei titulare
Testarea candidaților oferă informații despre orice procedură prin care salariatul, având deja o calificare, își completează cunoștințele profesionale
Adoptarea deciziei finale fiind a  responsabilului ierarhic a postului vacant
Codul Muncii concurenții, agenții de recrutare, instituții de învățământ
Formare profesională legea care reglementează totalitatea raporturilor individuale și colective de muncă
Formare profesională continuă abilități, cunoștințe și aptitudini
Inventarul resurselor umane șeful de secție, atelier de producție, serviciu, birou

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us