Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Procesors . visizplatītākais sēkleņauglis
Lipeklis jeb ... putraimi no pārklīsterētas cietes.
Karotīnu satur ...olbaltumviela kviešu graudos
Nektarīns kurā ievieto vai kurai pieslēdz pārējas datora sastāvdaļas
Pamatplate indekss jeb indikators
Japānas henomeļa  attēla kvalitātes novērtējums
Pikselis sāls daudzumu
Kauleņaugļi jeb ...veic instrukciju izpildi un vada datora ierīču saskaņotu darbu.
Fizālis plūmes, ķirši, nektarīni u.c .
ID ..Cidonijas
XCF  visneizturīgākais auglis kāta ziņā .
A, B , C apzīmē ...  .Rapšu un sojas eļļas
Ābols ir ..  ... plūmju un persiku hibrīds
Grafiskā izšķirtspēja  āboli, cidonijas, bumbieri u.c
Sago jeb .Paint Shop Pro Photo
PSP GIMP
A , D vitamīnu nav ..  . .. ērkšķoga ar cepuri.
Sēkleņaugi jeb ...ir savstarpēji saistītu objektu kopums.
Bumbieris jeb  . .. augu eļļās
Datu bāze . mazākais attēla elements

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us