Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Atrodi jubilāru!

Atrodi pareizo atbildi! Sameklē īsu informāciju par doto personību!

1Raimonds Pauls _____rakstnieks, kuram 2016. gada 13. oktobrī palika 145 gadi
2Volfgangam Amadejam Mocartam  _____animācijas filmu režisore, kurai 2017. gada 17. martā palika 75 gadi
3Vilhelms Grimms _____komponists, kuram 2017. gada 13. februārī palika 140 gadi
4 Andris Jakubāns _____dzejnieks, tulkotājs, kuram 2016. gada 9. augustā palika 70 gadi
5 Dž. Dž. Džilindžers _____austriešu komponists, kuram 2016. gada 27. janvārī palika 260 gadi
6Janis Rozentāls _____ latviešu kinorežisors, aktieris, rakstnieks, gleznotājs, publicists un sabiedrisks darbinieks, kuram 2016. gada 26. septembrī palika 80 gadi
7Ernests Birznieks-Upītis _____dzejniece, kurai 2017. gada 9. februārī palika 110 gadi
8Juris Kronbergs _____dzejniece, dramaturģe, sabiedriskā darbiniece, kurai 2017. gada 18. februārī palika 65 gadi
9Anna Brigadere _____angļu rakstnieks, kuram 2017. gada 18. janvārī palika 135 gadi
10Jānis Poruks _____aktrise, kurai 2017. gada 10. februārī palika 100 gadi
11Alans Aleksandrs Milns _____gleznotājs, kuram 2016. gada 18. martā palika 150 gadi
12Vitauts Ļūdēns _____rakstniece, kurai 2016. gada 1. oktobrī palika 155 gadi
13Mirdza Ķempe _____dzejnieks, kuram 2017. gada 28. janvārī palika 80 gadi
14Elza Radziņa _____ rakstnieks, tulkotājs, grāmatizdevējs, kuram 2016. gada 6. aprīlī palika 145 gadi
15Jāzeps Mediņš _____komponists, kuram 2016. gada 12. janvārī palika 80 gadi.
16Māra Zālīte _____režisors, kuram 2016. gada 8. martā palika 50 gadi
17Vilhelms Purvītis _____rakstnieks, kuram 2016. gada 28. februārī palika 75. gadi
18Roze Stiebra _____tēls, kurš tika radīts 1926. gadā. Pasaulē ik gadu 18. janvārī tiek atzīmēta šī tēla diena.
19Skaidrīte Kaldupe _____vācu rakstnieks, filologs, kuram 2016. gada 24. februārī palika 230
20Vinnijs Pūks _____rakstniece, kurai 2017. gada 24. februārī palika 95 gadi
21Jānis Streičs _____gleznotājs, mākslas pedagogs, kuram 2017. gada 3. martā palika 145 gadi

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us