Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Bilgisayar

Ersin & Rıdvan

Verilen kelimeleri doğru cevaplarla eşleştiriniz.

Virüs  Bir hafıza kartı çeşididir
RAM Seçili olan dosya yada klasörü silmek için kullanılan tuştur
Flash Bellek  Günümüzde en çok kullanılan monitör çeşididir.
Sd Card  Bilgisayarımızdaki dosyaları silerek zarar veren zararlı yazılımlardır.
Hoparlör En fazla kullanılan taşınabilir depolama birimidir.
LCD Oyun oynamayı kolaylaştıran giriş birimidir.
F Klavye  Taşınabilir Harddiskler kasaya buradan bağlanır.
Yazıcı Ekranların köşeden köşeye uzunluklarını ifade eder.
Nokta Vuruşlu  Türkçede çok kullanılan bir klavye türüdür.
Sık Kullanılanlar  Geçici bellek olarak da bilinir
Joystick Bilgisayarda programları görmek için tıkladığımız yerin adıdır.
İnç  Kâğıt üzerine darbe yaparak yazan yazıcıdır.
USB  Web tarayıcısında en çok kullandığımız siteleri eklediğimiz yerdir
Hafıza Kartı  Telefon, Fotoğraf makinesinde kullanılan depolama birimidir.
İtalik Bilgisayardaki sesin dış ortama aktarılmasını sağlayan birimdir.
Geri Dönüşüm Kutusu  Silinen dosyaların geçici olarak tutulduğu alandır
Delete Bilgisayardaki bilgileri kâğıda döken donanımdır.
Başlat Seçilen metnin eğik yazılması için kullanılan komuttur.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us