Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Bilgisayar

Ersin & Rıdvan

Verilen kelimeleri doğru cevaplarla eşleştiriniz.

Virüs Bilgisayardaki sesin dış ortama aktarılmasını sağlayan birimdir.
RAM Türkçede çok kullanılan bir klavye türüdür.
Flash Bellek Seçili olan dosya yada klasörü silmek için kullanılan tuştur
Sd Card Web tarayıcısında en çok kullandığımız siteleri eklediğimiz yerdir
Hoparlör Ekranların köşeden köşeye uzunluklarını ifade eder.
LCD Geçici bellek olarak da bilinir
F Klavye Taşınabilir Harddiskler kasaya buradan bağlanır.
Yazıcı Bir hafıza kartı çeşididir
Nokta Vuruşlu Günümüzde en çok kullanılan monitör çeşididir.
Sık Kullanılanlar Kâğıt üzerine darbe yaparak yazan yazıcıdır.
Joystick Oyun oynamayı kolaylaştıran giriş birimidir.
İnç En fazla kullanılan taşınabilir depolama birimidir.
USB Bilgisayardaki bilgileri kâğıda döken donanımdır.
Hafıza Kartı Bilgisayarımızdaki dosyaları silerek zarar veren zararlı yazılımlardır.
İtalik Bilgisayarda programları görmek için tıkladığımız yerin adıdır.
Geri Dönüşüm Kutusu Telefon, Fotoğraf makinesinde kullanılan depolama birimidir.
Delete Silinen dosyaların geçici olarak tutulduğu alandır
Başlat Seçilen metnin eğik yazılması için kullanılan komuttur.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us