Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Stressi

Hypotalamus kehon hälytystila ja kuormitus jatkuu. Hallinnan tunne häviää.
Kortisoli Levittää stressireaktion nopeasti.
Hippokampus Pysäyttää stressireaktion, viestimällä hypotalamukselle.
Lisämunuaiset Aktivoi ja hälyttää stressireaktiota.
Parasympaattinen hermosto huomasi eläinkokeissaan pitkittyneen stressin haitalliset seuraukset.
Sympaattinen hermosto Lähettää tiedon mahdollisesta uhkasta lisämunuaisille kortikotropiinin muodossa hypotalamuksen ohjaamana.
Mantelitumake Kehon ja mielen reaktio tilanteessa, jossa suorituskykyä pitäisi saada lisää.
Aivolisäke Ikään kuin palautusmerkki hippokampukselle.
Hans Selye Viestittää autonomiselle hermostolle hälytystilasta.
Stressi Nostattaa stressin tasoa.
Adrenaliini Vapauttaa adrenaliinia verenkiertoon.
Stressikokemus Rauhoittavaa kehoa.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us