Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Mīkla par putniem

Emīls Aleksis Sležis

Melnkakla gārgale Mātīte un tēviņš pēc izkata līdzīgi. Pārošanās laikā galva ir pelēka, pakakle melna, kakls un mugura melnbalti svītrota
Melnkakla gārgale Vanagam līdzīgs lidojums, gara aste un šauri spārni.
Cekulainais Dūkuris Liels putns ar melnu asti, baltu ķermeni un sarkanu knābi.
Cekulainais Dūkuris Ligzdas veido ūdens tuvumā, uz saliņas vai krastā
Baltais stārķis  Liels putns ar spēcīgu un griezīgu balsi.
Baltais stārķis Plēsējputns, kura vārdā iekļautsājputna nosaukums
Meža pīle Neliels putns ar slaidu ķermeni, nosmailinātiem spārniem un garu asti.
Meža pīle Raksturīga gara aste, plati spārni un garas kājas.
Vistu vanags Putni, kurus bieži baro pludmalēs cilvēki.
Vistu vanags Naktī aktīvs putns līdzīgs pūcei.
Laukirbe Neliels putns ar melnu apspalvojumu un sarkanu galvas virsmu.
Laukirbe Neliels putns ar samērā īsu asti, kurš sastopams āboliņa laukos
Dzērve 50-60 cm garš ļoti reti sastopams putns ar izliektu knābi.
Dzērve Liels putns, kuram patīk būvēt ligzdas uz stabiem
Kuitala Vidēji liels putns ar melnu apspalvojumu un spēcīgu knābi.
Kuitala Apspalvojums mugurpusē melns, nedaudz brūngans; vēderpuse, kakla priekšpuse un krūtis baltas.
Dzeguze Latvijas nacionālais putns.
Dzeguze Putns ar garām kājām garu.kaklu un noliektu knābi.
Ūpis Tēviņiem zaļa galva un balts ar brūnu ķermenis, bet mātītēm brūns.
Ūpis Putns ar pelēku apspalvojumu un viļņveidīgām svītrām uz vēdera.
Melnā dzilna Garš sarkans knābis un tikpat kā nav astes.
Melnā dzilna Liels slaids graciozs putns ar garām kājām, garu kaklu un knābi.
Baltā cielava Maz putns kurš ligzdas vij āboliņa laukos, sējumos un grāvmalās.
Baltā cielava Plēsīgs putns, kurš pārtiek noaziem dzīvniekiem.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us