Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ord og uttrykk 1

G.N.M

Norske ord og uttrykk. Del 1

1Gå på vannet _____Utføre mirakler
2Som ringer i vann _____Bli sint
3Være tørr bak ørene _____Ikke ha en sjanse til å klare seg
4Koke over _____Uskyldig
5Være som to dråper vann _____Få et slag i hodet
6Snakke som en foss _____Avsløre
7Styre med jernhånd _____Prate uten stopp
8Ha gullstrupe _____Lage store planer som ikke kan gjennomføres
9Ha et hjerte av gull _____Være snill
10Ha stål i armene _____Være helt like
11Ha bly i beina _____Klare seg på egen hånd
12Ha nerver av stål _____Være lykkelig
13Bygge luftslott _____Gammelt nytt/det som er glemt
14Være i vinden _____Være sterk
15Ligge i luften _____Være bestemt
16Slippe luften ut av ballongen _____Være rolig og fattet
17Ha luft under vingene _____Være voksen
18Sveve i skyene _____At noe går i oppfyllelse
19Være luft for noen _____Noe som er i ferd med å skje
20Ha is i magen _____Være populær
21Hvit som snø _____Spre seg utover
22Snøen som falt i fjor _____Være sliten
23Vise en kald skulder _____Etter gode tider kommer dårlige tider
24Som en snøball i helvete _____Være delvis skallet
25Være på glattisen _____Være fornuftig
26Få kalde føtter _____Være flink til å synge
27Ha måne _____Beholde roen
28Se sol og stjerner _____Være ør
29Ha begge beina på jorda _____Bli redd for å fortsette
30Når man snakker om sola, skinner den _____Sette høye mål
31Etter sol kommer regn _____Bli oversett
32Strekke seg etter stjernene _____Gjøre noe som ikke er sikkert man lykkes med
33Få seg en på planeten _____Være avvisende

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us