Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Norske ord og uttrykk. Del 2

G.N.M.

Norske ord og uttrykk. Del 2

1Skinne som sola _____Utgi seg for å være noe annet enn man er
2Bli kastet ut på dypt vann _____Tyvlytte
3Ta seg vann over hodet _____Tappe blod av mennesker
4Holde hodet over vann _____Være redd
5Gå over bekken etter vann _____Tappe blod av fisk
6Som fisken i vannet  _____Være ivrig
7Være i samme båt _____Være klønete
8Gå i vannet _____Være veldig blid
9Ha blått blod i årene _____Begynne på en oppgave som kanskje er for stor
10Ha isvann i årene _____Stor støvdott
11Ha blod på tann _____«Gru-glede» seg
12Ha blod på hendene _____Minske iver
13Helle kaldt vann i blodet _____Så vidt klare seg
14Årelate _____Være urolig (være aktiv)
15Blogge/bløgge _____Være skyldig
16Ha lange fingre _____Være av kongelig slekt
17Ha sommerfugler i magen _____Vil ikke høre etter
18Ha ti tommeltotter _____Være kald og uten følelser
19Ha hjertet i halsen _____Trives godt
20Vende det døve øret til _____Gjøre noe unødvendig tungvint
21Ha lange ører _____Det er likt for alle
22Ha lopper i blodet _____Prøve å gjøre noe man er usikker på
23Hybelkanin _____Dumme seg ut
24Ulv i fåreklær _____Stjele/naske

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us