Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Attēlu apstrādes pamatjēdzieni

Inga Kauša

Jēdzieni, termini, nosaukumi, ar kuriem jāsastopas un kurus izmanto, apstrādājot attēlus vai veidojot tos pašam.

tdytštrpeasssshepveo
līknestsartnokttscis
irotkaderibgakthmama
zvinkscapeosehuyuscņ
šīļigpohsotohpkimfvt
ķkāaņiammulātajuēaog
iatspemeuylārejaņnbi
rtkptšapgtsmtāknzaoķ
tuaipanuīsneniiiušci
surlfnbkdelifrvmnēot
pmfgbagmīataacdāātrp
ēiitaorlpārbcpxcrrei
jfoulmmgsgggvrnikolr
abīmazderruacenjepdk
gfrsnkiouorssiaassrs
īachsptrastrgrafikai
sileskipcitaisnesewn
ēnbpelrkrlapdziļumso
alwvslānisrssķdfsoāt
rskrsxifgsupntkfaeru
TONIS
PIESĀTINĀJUMS
SPILGTUMS
CAURSPĪDĪGUMS
KONTRASTS
BALANSS
RGB
CMYK
HSB
HSV
HSL
GIMP
INKSCAPE
VEKTORGRAFIKA
RASTRGRAFIKA
FRAKTĀĻI
PIKSELIS
IZŠĶIRTSPĒJA
DZIĻUMS
PALETE
XCF
SVG
BMP
GIF
PNG
JPEG
SASPIEŠANA
CORELDRAW
PHOTOSHOP
REDAKTORI
TAISNES
LĪKNES
FILTRS
DATORGRAFIKA
EKRĀNUZŅĒMUMS
SLĀNIS
TĀLUMMAIŅA
EKSPORTĒŠANA
NECAURREDZAMĪBA
ANIMĀCIJA
PAINT
SKRIPTI

Some of the puzzles that people list for the public get indexed by the search engines (like Google). Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle of their own. So this page now has the navigation sidebar.

There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!

Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact Us