Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

KALAD. Kordamine

Gerta Nurk

Ristsõnasse on peidetud 27 kaladega seotud sõna. Nende hulgas on 6 kalade kohastumust, 4 kalade kaitsega seonduvat ja 9 liiginimetust. Leia ka ülejäänud.
Leitud sõnad kirjuta ristsõna kõrvale või lehe teisele poolele ja koosta iga leitud sõna kohta küsimus selliselt, et vastuseks olekski ristsõnast leitud vastav sõna.

AKPISLALAMMÕÕTKLAUUSRÕÕSJ
LDJLAKJIMKNUAJUARÖÖVKALAK
ÕKIPKNORVANAMISULSMNLOUJD
LÜKLIUOASIIRDEKALAKSIPELD
KÜAIDNOOMTKPASÕEEETDISREI
ÕPLSIIKUJSDEÕLAIRSHRSGMMU
IEEGILDEAEÄUMKALOIKAEILMA
OLÜAVIRJSVJGJLRKFÄJLUPÕAA
KÜVPLDRÕKÄKLAUUKRALAIGPKU
PKRKEEKLÕRRKÜVPUEHNUELUÕE
USLSGAKLIVUGIKGÕKNÕURKSDI
AEKNRVOOLUJOONELINEKSMEOH
ALAKAMEALSMUPLURVSKÕRÖDSA
luukala
kõhrkala
sõõrsuu
voolujooneline
kaitsevärvus
küljejoon
ujupõis
rinnauimed
lõpused
siirdekala
lepiskala
röövkala
alammõõt
püüginorm
kalatrepp
võõrliik
ülepüük
kuulmekivi
tuulehaug
säga
viidikas
unimudil
vikerforell
angerjas
emakala
kammeljas
särg

Some of the puzzles that people list for the public get indexed by the search engines (like Google). Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle of their own. So this page now has the navigation sidebar.

There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!

Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact Us