Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

KRIŽALJKA

1 2 3
4                 5                
       
6                    
7      
  8      
  9               10  
           
  11                          
12          
           
13                
      14     15
16            
17                                
             
           
      18                        
       
     
19              
  20              

Across
4.Banka koja međunarodni dokumentarni akreditiv otvara na zahtjev nalogodavca, a u korist akreditiva
6.Pojam kojim mjenično jamstvo osigurava isplata mjenice za cijelu njezinu svotu ili za njezin dio.
9.Unificirani bankovni ček kojim se u bankama ili u mjenjačnicama može podizati gotovina, tj. platiti roba, usluge hotelima, trgovinama itd.
11.Akreditiv koji domaći uvoznici otvaraju u korist izvoznika
13.Doznaka kojom se plaća isporuka robe
17.Akreditiv koji inozemni uvoznik otvara domaćem izvozniku
18.Ugovara se kao naplata komercijalnih papira ili vrijednosnih papira
19.Doznaka kojom se plaćaju pružene usluge
20.Prodavatelj/izvoznik koji pravo na naplatu stječe pošto predoči određene isprave i ispuni sve potrebne uvjete
Down
1.Vrijednosni papir kojim izdatnik čeka nalaže trasantu da novčani iznos naznačen na čeku isplati korisniku čeka
2.Akreditiv koji se isplaćuje odmah nakon predoćenja dokumenta
3.Akreditiv koji se može prenjeti na 1 ili više korisnika dijelomično ili u cijelini
5.Kupac, odnosno uvoznik koji svojoj poslovnoj banci daje nalog na temelju financijskih sredstava
7.Ovlaštena je za isplatu akreditiva, a isplate vrši prema nalogu akreditivne banke
8.Naplata je vrijednosnih papira koje ne prate komercijalni papiri
10.Doznaka kojom se isplata obavlja bez ikakvih uvjeta korisnika
12.Doznaka koji nerezident plaća hrvatskoj fizičkoj ili pravnoj osobi
14.Izdaje ga inozemna tvrtka, ustanova ili fizička osoba koja ima potraživanje na svom računu u banci
15.Doznaka koju hrvatski rezident plaća inozemnom partneru
16.Akreditiv koji se obnavlja nakon iskorištenja akreditivnog iznosa i za jednokratnu isporuku

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog