Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Westymenta, paramenta i godności kościelne

K.M.

w okresie przedsoborowym, soborowym i posoborowym

1
2               3
    4  
5                  
6 7        
8               9    
10       11 12   13          
  14     15                        
16                       17        
            18    
  19       20           21            
                22
  23                               24
        25   26   27            
28       29   30                              
            31                  
  32     33                        
34                              
        35        
          36 37                      
38            
  39                 40     41 42             43  
      44                       45
              46          
47                     48                
            49  
50     51   52   53          
54               55                
             
         
    56              
57              
  58            

Poziomo
2.papieska narzuta sięgająca do łokci w różnych odmianach
5.polska nazwa protonotariusza apostolskiego
8.kapelusz noszony przez papieża
13.w kapie na mszy pontyfikalnej; canonici ...
15.włoska nazwa kleryckiej "peleryny", której jednakowoż nie nosi papież
16.mocno nakrochmalona komża z zaprasowanymi plisami, noszona m.in. przez papieskich ceremoniarzy
17.okrycie wierzchnie sutanny biskupów, kardynałów i kanoników
20.zwinięta i podwiązana cappa noszona przez obdarzonych tym przywilejem kanoników
21.papieskie nakrycie głowy sięgające po uszy
23.nabogaciej zdobiona mitra
26.krzyż na piersi biskupa
28.na tyłach sutanny chórowej
29.godność tą nosi proboszcz Bazyliki Mariackiej w Krakowie
31.chusta przy pastorale ksieni
33.sedia ...
34.największa kadzielnica świata
37.papieski obrus rozkładany w czasie credo
39.poduszka pod mszał
41.pierwszy stopień niższych święceń
44.włoska nazwa szaty podobnej do farioli, z tym, że zawsze w kolorze czarnym i krótszej
46.symbolizuje pięć ran Chrystusa, haft na albie (l.poj.)
47.służy do nagłaśniania tego co mówi kapłan
48.długa sięgająca do kostek peleryna noszona, ogólnie rzecz biorąc przez kler
52.rodzaj kapelusza w odmianie pontyfikanlnej i półpontyfikalnej
54.rodzaj welonu, pasa tkaniny używanego przy przyjmowaniu Komunii św.
55.mitra simplex
56.odmiana sutanny
57.rodzaj kapy lub welonu
58.długa szataw kolorze odcienia czerwonego z pelerynką, którą noszą kardynałowie i papież
Pionowo
1.dłuuuga papieska kapa
2.element stroju chórowego prałatów bez rękawów
3.stojak pod mszał
4.świeczka używana w mszach pontyfikalnych
6.sede ...
7.noszą świece, ceroferariusze w mszy papieskiej
9.jedwabna chusta na kolanach biskupa
10.zakładana przez biskupów na solemne okazje, cappa ...
11.podąża za biskupem...
12.zawsze zakładana do mantoletu
13.przewodniczący kapituły kolegiackiej
14.nosi łódkę
18.papiescy buławnicy - " ... pontifici"
19.dłuższa odmiana manteletty noszona obecnie przez m.in. Audytorów Roty Rzymskiej
22.po jednej ze stron sedii gestatorii
24....tronu, przy papieskim tronie
25.najstarszy nominacją kardynał diakon
27.zgromadzenie kardynałów pod przewodnictwem papieża
30.kapelusz noszony przez księdza
32.na lewym przedramieniu kapłana
35.na patenie w liturgii papieskiej
36.zakrywa tabernakulum
38.missa ... episcomo , missa ... summo pontifice
40.noszony przez arcybiskupów krakowskich
42.inna nazwa manipularza
43.papieski podnóżek
45.przedłużenie papieskiego humerału
49.na birecie
50.członek kapituły kolegiackiej lub katedralnej
51.papieska korona
53."ornat planeta ..." - podwiązany zakładany był przez dk i sdk w okresach pokuty

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog