Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

An tEarrach Thiar Ardleibhéal

Stephen Chambers

Focail is tábachtaí

1     2   3 4   5        
     
6                  
    7        
     
8                
     
   
9              
  10 11
12      
  13                      
       
  14                        
       
     
15                          
     

Across
1.d'úsáid na daoine an fheamainn mar?
4.an áit as a dtagann tú
6.bhí an fear ag glanadh créafóige as a ?
7.tinneas meabhrach atá ort fad is atá tú as baile
8.an stiuf a bhí na mná ag piocadh
9.an méid íomhá sa dán
13.nuair a théann an ghrian síos
14.maireann muintir an oileáin agus an nádúr mar seo
15.feiceann tú ón ngrian é nuair nach bhfuil sé dorcha
Down
2.d'eisigh An Post é seo in ónóir do Mhairtín
3.comhluadar le daoine atá gean agat orthu
5.an t-aon chara atá ag 'cumha'
8.tuiscint atá ann idir rud amháin agus rud eile
10.fásann glasraí anseo nuair atá sé leasaithe
11.braitheann sé ar an tsúil, ach tá sé ag gach duine
12.cur síos ar an bhfarraige ag deireadh an dáin

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog