Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Krustvārdu mīkla veselīgs uzturs

Niklāvs Juškāns un Agris Gavars

1 2
3              
   
4    
5                  
   
   
6   7                
8              
   
   
  9        
 

Horizontāli
3.Fiziska aktivitāte, ko īpaši iecienījuši vecāki cilvēki
5.Visveselīgākā maize
7.Sporta veids, kas uzlabo muskulatūru un sirds stiprumu.
8.Kas ir tas ko tu ēd ?
9.Ko tu dari naktī lai atpūstos?
Vertikāli
1.Kaitīgi produkti, kas ļoti garšo bērniem.
2.Ko uzturā vajag lietot maz?
4.Kā sauc fiziskās aktivitātes?
6.Kas jāidzer vismaz 2 litri dienā?
7.Kāda veida dzēriens ir neveselīgs?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog