Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ekonomika

1 2
   
3                                    
   
4   5   6
          7
  8                    
         
9                      
           
    10        
  11                             12  
               
             
    13                          
         
14                                  
       
       
15                                      
     
16                          
   
 
17                    

Horizontāli
3.aizdevums pret nekustāmā īpašuma ķīlu ( reģistrēta Zemesgrāmatā)
8.finansēšanas forma− preču noma ( banka vai kompānija nopērk klientam preci un līdz nomaksas beigām ir preces īpašnieks)
9.Fiziskas vai juridiskas personas, kuras naudu aizņemas
11.kredīta veids, kur kredīt -% debitors maksā tikai par izmantoto summu no kopējā kredīta apjoma.
13.iespēja pieteikties aizdevumam internetā un saņemt naudu jau 10 minūšu laikā, neatejot no datora, bez ķīlas un galvotāja.
14.ilgtermiņa aizdevumi, kas paredzēti studenta ikdienas izdevumu segšanai – transporta izdevumiem, dienesta viesnīcu apmaksai, grāmatu iegādei un citu izdevumu segšanai. Šie kredīti tiek izmaksāts 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu).
15.pensijas sociālās apdrošināšanas pabalsti, valsts un pašvaldību sociālie pabalsti, stipendijas, saņemtie alimenti, saņemtā nauda un palīdzība no citām mājsaimniecībām.
16.nodrošināšanās pret nelaimes gadījumiem un līdzekļu uzkrāšana sociālajiem pabalstiem un pensijām.
17.vieglums, ar kādu ietaupījumus, akcijas un citas investīcijas var pārvērst naudā.
Vertikāli
1.brīvo naudas līdzekļu vai materiālo vērtību nodošana fiziskām vai juridiskām personām pret attiecīgu nodrošinājumu uz noteiktu termiņu un par zināmu atlīdzību.
2.maksājums par apdrošināšanu
4.fiziskas vai juridiskas personas, kuras naudu aizdod
5.īstermiņa aizdevums, ko iespējams saņemt, nosūtot kredīta pieprasījumu ar mobilā tālruņa īsziņas palīdzību. Pieprasītā SMS kredīta summa īsā laikā tiek pārskaitīta uz kredītņēmēja bankas kontu. Turklāt SMS kredīta saņemšanai nav nepieciešama ķīla, galvotājs vai iesniegt izziņu par saviem ienākumie
6.naudas vai preču aizdevums, par kuru jāmaksā aizdevu procenti.
7.īstermiņa kredīts, ko banka noteiktas summas robežās izsniedz norēķina konta īpašniekam uz termiņu ne ilgāk par 12 mēnešiem
9.brīvo naudas līdzekļu glabāšana bankas kontā uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ar naudas īpašniekam zināmiem bankas noteikumiem
10.ilgtermiņa aizdevumi, kas paredzēti mācību maksas segšanai gan pilna, gan nepilna laika studentiem. Bankas piedāvā segt līdz pat 100% no studiju maksas bez valsts galvojuma. Ik gadu tiek rīkota arī izsole bankām par iespēju studiju kredītus izsniegt ar valsts galvojumu.
12.norēķinu karte, kuru izsniedz banka, apliecinot , ka par aizdoto naudu kartes īpašnieks var iegādāties preces un pakalpojumus uz parāda

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us