Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Zaczarowana zagroda

Edukacja z pomysłem

1          
2      
  3              
  4  
5                   6
    7            
  8    
9                      
     
   
  10            
   
11           12
   
13            
 
14          
 

Poziomo
1.Przy chodzeniu pingwiny wspierają się na nich jak na laskach.
2.Zamarznięta woda.
3.Główny bohater książki- człowiek.
5.Amerykańscy... spotkali elegancika.
7.Imię autora "Zaczarowanej zagrody".
9.Nazwisko profesora, którego imieniem nazwano polską stację polarną.
10.Dowodzi statkiem, najpierw pokłonił się mu elegancik.
11.Imię autorki "Zaczarowanej zagrody".
13.Polarnicy muszą nosić przeciwsłoneczne...
14.Pingwina wyłowili japońscy...
Pionowo
1.Polarnicy założyli je na nóżki pingwinów.
2.Pingwin to ptak, który nie potrafi...
4.Kontynent, na którym dzieje się akcja "Zaczarowanej zagrody"
6.Ulubiony przedmiot profesora, raz ją zgubił.
8.Główny bohater książki- pingwin.
12.Elegancik różnił się tym od innych pingwinów.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us