Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Krzyżówka z "Lalki" B. Prusa

autor: Anna

1
 
2
3
 
4
   
5
             
6
7
8
9
   
10
             
   
11
12
                 
13
         
14
     
     
15
                       
16
17
         
18
                     
   
19
                       
20
21
 
22
                 
     
23
24
                     
25
       
26
27
               
     
28
29
               
 
30
         
31
     
32
       
33
                 
34
 
35
                   
 
36
 
37
 
38
           
       
39
 
40
             
41
         
       
42
 
43
 
44
       
45
         
46
                 
   
47
               
48
49
           
50
         
51
       
       
52
 
53
     
54
55
         
 
56
 
 
57
       
   
 
58
       

Poziomo
1.pies Rzeckiego
5.lżejszy od powietrza
10.Rzecki chiał ją wyswatać z Wokulskim
12.rasa psa należącego do Rzeckiego
15.trydnił się tym stary Szlangbaum
17.imię Łęckiego
18.tam spacerowali arystokraci
19.imię żony Stanisława Wokulskiego
22.Wokulski planował wybudować go nad Wisłą
24.jednaz grup społecznych w "Lalce"
25.pozował na niego hrabia Liciński
27.instrument Rzeckiego
29.byli utrapieniem baronowej Krzeszowskiej
30.miał stanowić cześć posagu Izabeli
32.Wokulski jadł ją nożem i widelcem
33.w tym hotelu Wokulski zorganizował raut na otwarcie sklepu
35.taką główką pukali studenci w okno baronowej
38.artystokrata zajmujący się naukowymi odkryciami
39.bożyszcze starego subiekta
41.zawód Józia, który liczył piwa wypite przez radcę Węgrowicza
44."nieszczęśliwy ten..." powiada książę
45.tam prawie rok w twierdzy przebywał Rzecki
46.imię Ochockiego
47.licytowano ją
50.na tej ulicy ztała kamienica Łęckich
51.tam zobaczył Wokolski pierwszy raz Izabelę
53.tam mieszkał Wysocki
55.stan cywilny pani Wąsowskiej
57.lotu nim zazdrościł Ochockiemu Wokulski
58.np. Ewelina Janocka, Felicja lub Łęcka, ale już nie Wąsowska
Pionowo
1.ukochana Wokulskiego
2.zdrobniale o Łęckiej
3.szalony francuski naukowiec
4.imię jednego z subiektów u Mincla
6.imię Wąsowskiej
7.nabył ją Wokulski, aby przypodobać się wybrance
8.włoski aktor, ulubieniec Izabeli
9.cudzoziemiec, robił interesy z Wokulskim
10.badacz ludzkich włosów
11.pewien skrzypek
13.miał wąs jak książę Rudolf i podobał się kobietom
14.był nim ojciec Rzeckiego
16.była nauczycielką, trudniła się swataniem
20.Wokulskiego z Krzeszowskim lub Dalskiego ze Starskim
21.Rzecki
23.długo oczekiwał zaproszenia nań Wokulski
26.z jej okazji panna Izabela dostała nowy kostium
28.narzedzie wykorzystywane przez Szumana
31.subiekt, którego Wokulski zwolnił za flirtowanie z Izabelą
34.ożenił się z ciotką Rzeckiego
36.tak naprawdę miał na nazwisko Prus
37.tam wyruszył Wokulski handlować na wojnie
40.naszą chciał uszczęśliwić Geist
42.tak Szuman określał Rzeckiego
43.były organzatorem kongresu
48.przyjaciel Rzeckiego, popełnił samobójstwo
49.nieparali się nią arystokraci
52.Mokotowskie
54.Rossi
56.o nią był proces

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us