Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

3. års rep

Thomas

1
2
   
3
4
                       
5
   
   
6
           
7
   
8
           
9
         
     
 
10
                 
11
 
12
 
         
     
13
                                 
     
14
                           
15
16
   
17
         
         
     
18
   
 
19
                       
20
         
   
21
                         
       
   
22
   
23
                                     
24
           
   
25
       
       
   
26
                 
     
 

Across
2.Det er ikke buy
4.Når man sammenligner resultatopgørelsen med resultatbudgettet kaldes det
6.Inden man når til den aktive budgetfase, så skal man igennem den
7.VE x afsætning
8.Regnskab for fremtiden
9.Dette tal skal gerne være over overarbejdsprisen ved knap kap.
10.omsætning - VO
13.Når man laver en investering pga miljøkrav
14.Når man ændrer et allerede vedtaget budget
16.Større afskrivninger vil få årets resultat til at
19.Den skal altid være over 0
21.Aktiverne - gældsforpligtelserne =
23.den metode hvor man beregner nutidsværdien
25.Samfundsansvar
26.En handelsvirksomhed stiller res.opgørelsen op efter denne metode
Down
1.Egenkapitalen hører til her i årsrapporten
3.Når man udvider via en investering
5.Et andet ord for indtjeningsevnen
11.Dækningsbidraget i %
12.Biler er dette type aktiv
15.Det hedder formlen man skal anvende til beregning af kalkulationsrenten
17.En pengestrømsopgørelse deles op i finansiering-, investering- og...
18.Når man anvender lineær programmering skal man bruge dette
20.Indtjening under inv. kan også være en
22.differensomsætning forkortes
24.Hvis virksomheden køber varer i januar med 3 mdr. kredit, så skal de betale i dette kvartal

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us