Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Samhällskunskap språkintro

Markus

Här testar vi ord från samhällskunskapen

1
2
 
3
4
5
             
6
     
7
   
8
 
9
                               
10
           
 
11
                 
   
12
                   
 
13
                 
       
 
14
       
15
   
16
             
   
 
17
 
18
19
                 
20
21
           
 
22
           
23
       
24
               
     
25
         
     
   
26
         
 

Across
5.Det är haram för de flesta muslimer att dricka...vad?
6.Vem är rektor på skolan?
9.När du vill stanna i Sverige bestämmer de
11.Vad heter viruset som sprids nu?
12.Det finns mänskliga...? I världen
13.När du blir riktigt sjuk hamnar du här
14.En stark krydda
15.När du jobbar får du det varje månad
16.Det handlar om pengar
19.Om ditt hus brinner upp så kan du få pengar från?
21.Vem frågar man om allt?
22.Den används för att ta bilder
23.Vem är skolsköterska?
24.Så heter stadsministern
25.Vem är samhällslärare?
26.De som är kristna tror på honom
Down
1.Vad heter vår skola?
2.Vem har längst skägg på skolan?
3.När du blir 18 får du skaffa ett sånt
4.De sköter om vår stad
7.Innan corona var vi på plats, nu är vi på?
8.Det här får du från CSN
10.Förr kunde man bara ringa, nu kan den typ allt
17.Vad heter de som bestämmer i Sverige som är 349 stycken?
18.Om du inte har råd med bil eller buss kan du åka det här
20.Det brukar man äta när det är sommar
22.Vad ska man inte göra?
24.Sverige men på engelska

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us