Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Arbeid (kryssord)

T.W.

1
2
3
4
       
5
6
7
         
 
8
   
9
   
   
10
                 
11
                   
       
12
         
       
13
14
     
15
             
16
                 
       
 
17
             
18
 
19
             
     
 
20
                 
21
 
22
       
23
24
                       
25
         
26
             
27
                     
         
     
28
                     
29
 
30
                 
         
   
31
             
32
           
       
 
33
               
 
34
                     

Vannrett
4.person som underviser elever i forskjellige fag
7.arbeidstid som er mindre enn 100%
10.person som kan installere vannrør, montere toalett og vask
11.person som kan klippe og farge håret ditt
12.person som jobber på en arbeidsplass
15.person som tegner hus og bygninger
16.person som jobber med å designe konstruksjoner, materialer eller teknologi
17.person som jobber i en bygning og reparerer det som er ødelagt
19.person som kan reparere dine tenner
20.person som intervjuer folk og skriver artikler om forskjellige saker
23.person som kjører taxi
26.person som leverer brev og pakker
27.person som hjelper kundene med å finne riktig bok på biblioteket
28.person som ikke har jobb
29.person som jobber sammen med lege, gir pasienter medisiner og pleie
31.person som serverer mat på kafé og restaurant
32.person som jobber med trematerialer og kan lage et hus
33.person som slukker brann
34.person som registrerer hotellgjester og finner rom til dem
Loddrett
1.arbeidstid som er 100%
2.person som svarer på telefon og e-post, skriver fakturaer, gjør bestillinger
3.person som jobber istedenfor noen som er syk
5.person som kan bygge vegger av murstein
6.person som jobber med gravide kvinner og hjelper dem å føde barn
8.person som jobber med medisiner på apoteket
9.person som jobber med mekaniske apparater
13.person som gir vaksine på helsestasjon, snakker med barn og unge om helse
14.person som jobber på en båt og fisker
18.person som hjelper kundene med å finne varer i butikken
21.person som kontrollerer at bilene er parker riktig
22.person som jobber med strøm og strømledninger
24.person som jobber med å gjøre rent
25.person som hjeper noen på en arbeidsplass
30.person som jobber med å lage mat

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us