Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Grammatikk

1
2
3
4
 
5
       
6
7
8
               
9
       
10
       
             
     
11
                 
12
                     
13
   
14
                       
   
15
       
16
               
17
               
 
18
 
19
20
                       
21
         
22
23
             
24
25
             
   
26
   
27
     
28
29
 
30
                 
31
             
       
32
   
33
 
34
               
35
36
                 
37
           
38
           
     
39
40
       
41
                 
42
       
43
       
44
 
 
45
   
46
       
47
 
   
48
     
   
49
       

Vannrett
3.Kan slanger legge
8.Denne ordklassen bestemmer mengder, tall og eiendomsforhold
10.Malte 'Skrik', 'Madonna' og 'Pikene på broen'
11.Gavemann
12.Gjenferdene
14.Kallenavn på Oslo
15.Instrument
16.Islands hovedstad
17.Tenkes
19.Denne ordklassen innleder leddsetninger
23.Harry går på ...
25.Dette ordet er superlativ ubestemt form av 'tjukk'
27.Skriv substantivet i setningen: Hun spiste en helt hinsides stor pære
28.Norges høyeste fjell
34.Denne ordklassen inneholder ord som 'han', 'henne', 'de' og 'dem'
36.Presens perfektum av 'å brekke'
37.Landet hvor Xi Jinping regjerer
38.Blomsten er Nederlands nasjonalblomst
39.Pugging
41.Du blir hva du ...
43.Denne ordgruppen beskriver verb
45.Lærer i villmark
47.Gull
48.Klein
49.L (romertall)
Loddrett
1.Denne ordklassen sier noe om hvor ting befinner seg
2.Spises
4.Verdenskjent norsk komponist
5.Europas dypeste innsjø
6.Dagligvarehandel som skryter av kostnaden i navnet sitt
7.Må skrape vekk fra bilruta og en film fra 2013
9.Rep
13.Ting man gjør tilhører ordgruppen
18.Flirer
20.Her er det ... i mosen
21.Får
22.Presens av verbet 'har skåret'
24.Krydder
26.Hva kaller man ord som Theodor, Timian, Tobias, Tromsø, Trondheim og Gunnar?
29.Denne ordklassen har ord som 'smart', 'morsom', 'oppfinnsom' og 'klin kokkos'
30.Ikke jeg
31.Norges lengste elv
32.Bestemt form flertall av 'hest'
33.Finn determinativet i setningen 'Han hadde tretten små søte snåle snille søsken'
35.Restaurant med flest Michelin-stjerner i Norge
40.Hundelyd
41.Skriv verbalet i setningen: Gutten spøy på læreren etter wienerpølsespisinga.
42.Sier katten
44.Baksten inneholder ofte sjokolade
46.Svarord

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us