Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Viskiketun ristikko

1
2
 
3
 
4
 
5
           
   
6
           
7
     
8
             
       
   
9
 
 
10
                     
11
     
12
               
 
13
       
 
14
 
 
15
             
     
16
17
18
 
19
 
20
 
21
 
               
22
                     
 
23
                             
24
                 
       
25
       
26
     

Across
5.sijaitsee päässä
6.silmän keskiö
8.Näillä lasketaan auton moottorin tilavuus
10.Eristää äänet työmaalla
12.Carita on ammatti-?
13.esim bigben
15.Animaatiohahmo
22.Porsaan häntä?
23.saa naiset märäksi
24.Taalasmaa
25.Ballien päällä
26.Ukkosen jumala
Down
1.Pystytetään jouluna
2.Kirosana ja manalan tyyppi
3.Tupakan kutsumanimi
4.Omituinen-
7.Ihmisen kehossa oleva tyyny?
9.Saa kaalimadolta
11.Rakkaani
14.Harry
16.Tissien keskellä
17.Tämä?
18.Kaksi ja karkki
19.Ja 7 kääpiötä
20.Vaippamerkki
21.Otso

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us