Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2
3
 
4
 
5
                 
       
6
       
   
7
                             
         
   
8
 
9
 
         
10
         
11
 
             
         
12
   
               
13
                                     
               
             
             
14
             
 
15
                               
         
   
16
                   
17
               
   
18
                         
 
19
           
 
 
20
                     

Across
5.Paredzēti škidrumu un produktu miksēšanai
7.Veido ledu
13.Paredzēts zivju tīrīšanai
15.samaļ gaļu
16.Paredzēts vīna uzglabāšanai
17.Paredzēts ēdienu dziļi izcept lielā eļļas daudzumā
18.Silto produktu ātrā sasaldēšana
19.Paredzēts ēdienu sildīšanai, cepšanai, gatavošanai
20.Paredzēts sulu izspiešanai no
Down
1.Paredzēts uzturēt kafijas, tējas, ūdeni karstā temperatūrā
2.Paredzēti ēdienu uzglabāšanai siltā temperatūrā
3.gaļas masu ievieto desu apvalkā
4.paredzēts produktu saputošanai
6.Sagriež maizes kukuli vairākās šķēlēs
8.Izcep mīklu vafeles formā
9.Iztīra dārzeņus
10.Paredzēts produktu uzglabāšanai
11.Ēdienu uzglabāšanai un demonstrēšanai
12.sagriež produktus vairākās šķēlēs, dažādās formās
14.Paredzēti ēdienu nosveršanai

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us