Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Produktu uzglabāšana un sasaldēšana

Amanda Gricmane

Krustvārdu mīkla par produktu uzglabāšanu un saldēšanu

1
2
 
3
 
4
5
                               
       
 
6
               
     
 
7
                   
   
 
8
9
 
10
         
11
         
 
12
                 
13
       
14
                               
       
15
                   
16
   
17
               
18
               
19
                 
   
20
             
 

Horizontāli
5.Kur ledusskapī uzglabā pienu (augšējā, vidējā, zemākajā)
6.Paredzēti, lai uzturētu ēdienu siltu
7.Iekārta ēdienu uzglabāšanai +2...+6*C temperatūrā
10.Kādu dārzeni nevajadzētu likt ledusskapi (sarkans)?
11.Ko nevajadzētu likt ledusskapju durvīs?
12.Kur uzglabā produktus?
14.Kas taisa ledu?
15.Ko vajag līmēt uz iepakojumiem, ja tos uzglabā saldētavā vai ledusskapī?
17.Kas aptur bojāšanos procesu produktos?
18.Dārzenis kuru nevar sasaldēt, zaļš, garš, var arī būt īss
19.Iekārta ēdienu uzglabāšanai 0....-18*C temperaturā
20.Ko var sasaldēt ledus kubiņu kastītēs?
Vertikāli
1.Kuras sēnes obligāti jāsacep, pirms saldēšanas (Dzeltenas)?
2.Ar kādu augli var uzglabāt kartupeļus, lai tie paliktu ilgāk svaigāki?
3.Paredzēta pārtikas produktu, auksto ēdienu un uzkodu, utt. uzglabāšanai, demonstrācijai
4.Ko uzglabā zemākajā ledusskapja nodalījumā?
8.Karstu produktu straujai atdzesēšanai no +70*C līdz +3*C temperaturai
9.Ko uzglabā tumšās sausās vietās, un dažreiz liek kopā ar āboliem?
13.Uzglabāšanas veids, kur siltuma ietekmē augļi zaudē mitrumu
16.Cilvēks kurš gatavo ēst

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us