Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Audi

Lote Lea Gaile

1
 
2
3
4
           
     
     
5
                 
     
6
               
     
     
7
             
8
     
 
 
9
                 
 
 
10
                   

Across
4.Nervaudi
5.Veidotājaudi jeb .....
6.Vadaudu transporta veids : transportēšana augšupejošā veidā
7.Cauruļveida šūnas, kas nodrošina vielu pārvietošanos augā
8.Šūnu grupa, kas specializējas vienādu vai līdzīgu funkciju veikšanā
9.Tie ir īsāki par neironiem
10.Īpašas lapu epidermas šūnas, kas nodrošina gāzu maiņu un ūdens iztvaikošanu
Down
1.Epitēlijaudi, kuri izklāj elpceļus
2.Pamataudi jeb ....
3.Augu audi, kuri auga daļām piešķir izturību

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us