Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Jautājumi

Stundas darbs, ievērot atstarpes vārdos - tukši lauciņi

1
 
2
3
   
   
4
 
5
   
 
6
               
   
   
   
 
7
 
   
8
 
9
                                   
       
 
10
     
   
11
             
   
   
12
 
   
13
                       
   
14
                         
   
   
   
15
                                   
   
   
   
   
   
 
 

Horizontāli
2.Pārnēsājama datu glabāšanas ierīce.
4.Eiropas regulējums, kas aizsargā personas datus.
6.Metode, kā aizsargāt datus no nevēlamas piekļuves.
9.Datu privātuma skandāls kas notika saistībā ar Facebook
10.Tradicionāla datu glabāšanas ierīce ar kustīgām daļām
11.Tie tiek izmantoti, lai uzlabotu lietotāja pieredzi mājaslapā.
13.Prakse aizsargāt datorus un serverus, mobilās ierīces, elektroniskās sistēmas, tīklus un datus no digitāliem uzbrukumiem.
14.Cietā diska problēma, kas var palēnināt sistēmu.
15.Tas notiek, kad tiek pārkāta privātuma politika.
Vertikāli
1.Regula kura ir izveidota attiecībā pret privātuma politiku.
3.Ierīce datu glabāšanai, kurai ir liels lasīšanas un rakstīšanas ātrums un nav kustīgu daļu
5.Tas, ko mēs aizsargājam, izmantojot privātuma politiku.
7.Datu zaudēšana vai to bitu izmaiņas uz glabāšanas ierīces
8.Sistēma, kas izmanto vairākus cietos diskus datu drošībai.
12.Potenciāls drauds personas datiem.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us