Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

RISTSÕNA - LINNUD

Maria,

1                   2       3
     
  4   5                
  6                    
        7
      8                
  9        
      10   11    
               
  12                            
               
      13           14              
             
       
    15                
  16    
17                        
18     19              
20                          
      21
  22                      
    23       24        
  25                      
26        
  27                  
 

Across
1.Millele kinnituvad võimsad tiibu liigutavad rihhalihased ?
5.Muna valmib emaslinnu
6.Toituvad lindudest või teistest loomadest
8.Tagumiseks mao osaks on
12.Mis aitab paljusi linde ?
13.Kelleks saavad linnud esimestel eluaastatel ?
15.Mida kasutavad linnud rändamiseks ?
17.Tähtsamad on nägemis- ja
19.Munakoor ehk
20.Vastkoorunud tuvipojad on kaetud ainult
22.kus algab toidu seedimine ?
23.Mida kasutab tuvi lennates tüürina ?
25.Kõige väiksemad linnud ?
26.Mis on kodutuvil täiuslikum kui roomajatel ?
27.Kus on pesitsemine turvaline ?
Down
1.Mida tehakse,et lindude rände uurida ?
2.Kus pesitseb Valge-Toonekurg ?
3.Mida on lindude luus palju ?
4.Eesti kõige väiksem lind, kes kaalub 5 grammi ?
7.Mis katab lindude keha ?
9.Mis tagavad kopsude tõhusama varustamise õhuga ja vähendavad linnu keha erikaalu ?
10.Kuidas nimetatakse loomi, kelle kehatemperatuur on püsiv ega sõltu välistemperatuurist ?
11.Kuidas nimetatakse lendu kus, lind vehib tiibadega, kuid ei liigu edasi ?
14.Kuidas nimetatakse poegi, kes pärast koorumist pesast lahkuvad ?
16.Kuidas nimetatakse poegi, kes koorumise järel paljad ja sulgeteda on, ning vajavad esimestel päevadel emaslindu abi ?
18.Mida teevad tuvid vähemalt kord aastat ?
21.Söögitoru alaosa laiend ehk
24.Mis on keerulise ehitusega nahamoodustis ?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog