Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Historie - 1349 - 1750

Karianne Røssland

Kryssord som handler om den historiske perioden fra 1349-1750 i Norge. Ord og begreper hentet fra læreverket Midgard.

1 2 3
  4   5 6 7   8    
9                  
      10            
           
11   12     13      
  14 15                        
  16          
  17         18  
19             20  
        21       22                      
          23        
24                   25     26      
                    27
  28                         29          
30                            
    31                 32                    
33          
34 35           36            
      37 38     39   40         41      
                     
42         43                            
          44        
45     46 47          
  48                     49          
           
50               51   52             53  
    54                    
      55           56  
57        
58                  
     
  59        

Vannrett
7.gammel kjerring med rive og lime
9.ikke dyrt
10.lite dyr som spredte smitte
13.dyr med finner og gjeller
15.de som brøt med katolisismen og fulgte reformasjonen
21.bergart som inneholder mineraler
22.noe som er laget halvveis ferdig
24.dronning
28.kunne deles på saga
29.nordnorsk skip
30.styreform der kongen har all makt
31.tyske handelsmenn
32.her er alle døde
35.å jobbe med skog
38.et annet ord for pest
42.her sitter kongen
43.bonde som leier jord
44.dette henter en i postkassen
47.liten gnager som spredte pestsmitte
48.100 gram
49.by på vestlandet der det var mye handel
50.en gård der alle var døde
52.hovedstad i Danmark
54.mektige menn, rådgivere for kongen
55.sted i Bergen nær sjøen
58.fisk man henger opp og tørker
59.100 cm
Loddrett
1.sammenslutning/ forbund
2.hanseatisk skip
3.bilde som viser hvordan et land ser ut
4.flat fisk
5.mann som er klar til å krige
6.en ny type sag på 1500-tallet
8.sted som bygger båter
11."ovn" i bakken der kull ble laget
12.stort dyr som kan trekke en slede
14.1000 meter
16.1000 gram
17.penger du tjener
18.strekningen langs kysten av Norge
19.dette ble Erik av Pommern til slutt
20.bøndene måtte betale
22.kongens soldater
23.hvitt, søtt pulver som er godt å ha i te
25.et barn som egentlig ikke er ditt
26.vann som drev oppgangssaga
27.mennesker i et land
33.mann som eier en gård
34.farlig sykdom som kom i 1349
36.når bedriften tjener for lite i forhold til det de må bruke
37.naboland til Norge
39.å forandre
40.høy stilling i stat eller kirke
41.selge varer ut av landet
45.fulle rettigheter som voksen
46.dette måtte hirden være
51.handle først, betale etterpå
53.ikke kaldt
56.du er onkel eller tante til denne
57.blankt metall som ble funnet på Kongsberg

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us