Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

SnoL Puzzle

SN

Een aantal vragen uit het leven van SN en OL. Alleen SN of OL kan deze puzzle maken, dus als je niet een van deze twee mensen bent kan je beter een andere puzzle zoeken. Voor OL: doe je best schat! En een ij moet je invullen als y en niet als afzonderlijk een i en een j.

1 2
   
3                 4
  5            
  6     7 8    
9                       10    
    11             12   13
14 15         16                      
        17     18              
  19     20                            
  21         22      
23             24            
      25               26                
      27          
  28                           29    
              30 31         32
33         34           35    
    36                                  
37              
38     39                        
               
40                 41                 42
          43        
44       45                 46 47 48          
                 
  49                   50                
  51        
52               53 54        
55       56            
   

Across
3.Lekkernij die OL goed kan maken.
5.OUDE werkgever OL en SN.
8.Dit voerde OL ooit een keer onbedoeld aan een eend.
9.Geboorte'plaats' Balou.
11.De studie van SN.
14.Straat waar SN geboren is.
18.Sport die SN een tijdje heeft gedaan.
19.Naam van een niet zo lief persoon.
20.Sport die SN beoefent.
23.Eerste cadeautje van SN voor OL.
25.Functie die OL heeft bekleed.
26.Land waar SN's neefje nu is.
28.Hier is SN aan geopereerd.
31.Naam van mijn 'zwager'.
33.De man die OL's wijk voorbereidt.
34.Programma dat SN en OL samen leuk vinden.
36.OL's eendje.
38.Slecht voorbeeld van een vegetarier.
40.Aartsrivaal van de club die SN support.
41.Woonplaats overleden oma SN.
43.Naam van een van de dieren in OL's huis.
44.Naam van OL als ze jongentje was geworden.
45.Connectie tussen OL's moeder en SN's tante.
48.Veganisten eten dit veel.
49.Plek waar droef en balou graag lopen.
50.'Goede' omschrijving van OL.
52.Lievelings seizoen OL.
53.Als kerst en pasen op een dag vallen dan zie je OL in dit kledingstuk.
55.Organisatie die kan rekenen op OL's steun.
56.Bezigheid van SN's moeder op donderdagavond en soms op zondagochtend.
Down
1.Plaats waar SN en OL naar het strand gingen.
2.SN en OL zijn dit allebei.
4.Koosnaampje van SN voor OL.
6.Hier zag SN OL voor het eerst.
7.Hond die in de krokusvakantie komt logeren bij SN.
8.De basisschool waar SN op zat.
10.Dit instrument had SN graag gespeeld.
12.Naam van een van de homo's van de TNT.
13.Meisje waar SN ooit gevoelens voor had.
15.Woonplaats van SN's zus.
16.Kleur die SN en OL goed staat.
17.Lievelingseten OL.
21.De naam van de studie waar SN's zusje mee gestopt is.
22.Dit instrument had OL graag gespeeld.
23.Vriend waar SN altijd mee naar ajax gaat.
24.Hobby van SN.
27.Opmerkelijk aan OL.
29.In deze maand willen SN en OL trouwen.
30.Makers van OL's liedje.
32.Lievelingszender OL.
35.Oud beroep van SN.
37.Slechte gewoonte waar SN vanaf wil.
39.Hier komt OL graag.
42.Een van de vele bijnamen van droef.
46.Land waar SN wel is op vakantie is geweest.
47.Mongooltje van de post.
51.Aantal SNOL-quizen die er gemaakt zijn door beide.
54.Vriend van OL en SN.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog