Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Asmenybės

Pipedija

Čia visokių vardų ir pavardžių reikia prirašyti, bet ne tik, kur Pipedijoje yra, o ir tokių,k ur ir į savo kartais panašūs:):)

Sekmęs!

1 2
3 4     5     6            
7               8  
    9             10            
           
           
  11               12     13        
         
14 15         16
17                    
  18    
      19  
20 21                  
22                   23                
          24 25
26                     27    
28   29                    
  30 31       32                
          33          
        34         35            
36         37           38                
        39      
      40         41         42   43              
                 
44           45   46 47
    48                     49                    
50                      
  51         52                        
        53          
54           55      
56       57                
       
58                            
      59        

Horizontaliai
4.Abonentas
6.Pop karalienė, labiausiai žlimbusi dėl Džeksono
7.Rolandas
9.Karo nusikaltėlis, TSRS didvyris
10.Geidžiamiausias prodiuseris
11.Toks Rapolas, garbingas blogeris
12.Toks meras, "šiukšlių princas"
15.Kitančiko draugas iš IRC, kačiokas
17.Seimo senbūvis
21.PVal`o vardas
22.... Kybys (bybys)
23.Kniazius Viktoras pagal Plechanovo universitetą
26.15 metų "kūręs" Darbo biržos tinklapį
29.Moteris kosmose
31.Gruzinų liaudies sovietų laikų dainininkas
33.Girtuoklis iš Panevėžio kolegijos
34.Kunigaikštienė Utiugova
36.Tas, kur visur pasirašinėja, kad "buvo čia"
38.Turi tatuiruotę ant užpakalio, bet neturi savo blogo
40.Kandidatas į prezidentus
42.Pasakė, kad "Ta bendrovė, katra dzirba, ana i užsidzirba"
48.Ralsitas, Kauno taksistas, tam tikra prasme - karalius
49.Kristutės vyras
50.Autoritetingo kaščenito pirmasis vardo elementas
51.Žmogus - informacijos priemonė
52.Semantiškai artimas Tatai
53.Japonų astronautas, kuris nuolat su pampersais
54.Paksuolis
56.Brazauskas
57.Uspaskio draugelis, bet "ne mergelė"
58.Inga Buivydaitė
59.Seimo narys, nuolatinis kryžiažodžių herojus
Vertikaliai
1.Jis skelbiasi esąs Petro Kurmelio persikūnyjimu
2."Šarikovas" ir Minedas
3.Toks, kur panašus į "Postilės" autorių
5.Žinomas IRC gotas
7.Gangrena, tik ne Karolis
8.TPP narys, rinkęs kompromatą ant savo bendražygių
13.TV žvaigždė dar nuo Litpoliinter TV laikų
14.Antroji semantinė žymiojo kaščenito vardo dalis, Henriko pavardė
16."Politinė prostitutė"
18.Kažkokia daininkė, kur, musėt, labai serga ir nusiskuto galvą plikai
19.Prezidentės mergautinė pavardė
20.CCCP estrados legenda, katros duktė - beveik lietuvė
24.Tas, kur Amerikos prezidento vietoj sėdi dabar
25.Ąžuolo frakcijos vadas
27.Pakso pakalikas
28.Aktyviausias internetų naudotojas, komentatorius
30.Proletariato vadas
32.Juodi ikrai ir antakiai...
35.Kauno meras, Sąjūdietis, konservatorius
37.Sabas pagal pasą
39.Juodaodis lietuvis
41.ŽAS, Tru...
43.Vyriausioji Lietuvos ragana
44.Radioaktyvi burtininkė
45.Ohujavichius
46.Prokuroras
47.Zuoko byloje vadintas "narkomanu"
55.BIX`as

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog