Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

GREECE

Sheyenne

It is all about greece

1 2           3
   
4               5
  6     7 8       9   10        
11           12          
  13              
14                 15         16          
                 
17                 18          
          19      
  20                            
                 
21       22            
  23                        
    24                       25
            26  
  27                     28    
           
29       30                    
    31      
32                 33 34              
         
35 36                        
37                
    38 39   40   41     42          
43                          
      44                
45                        
      46      
47            

Across
2.pinaka tanyag na gumawa sa estatwa ni athena sa parthenon
4.pinamunuan ang egypt
6.siya ang pangunahin diyos ng mga greek
8.ipinatupad niya ang sistema ng ostracism sa athens
11.tungkol sa digmaan sa pagitan ng mga greek attrojan
14.tinaguriang mga orihinal na mamamayan ng greece
15.Bulag na makatang greek na sumulat ng iliad at Odyssey
17.pinakatanyag na historyador ng greece
20.pamamahala ng tao
21.asawa ni zeus
23.unang sagupaan ng mga greek
24.kung saan nagtago ang mga greek kung saan sumalakay ang mga greek
27.ang pagtuligsa sa demokrasya
29.kabayong kasama ni alexander sa lahat ng laban
32.anak ni philip II
34.ang pinaka mahusay na sundalo ng mga greek
36.unang siyentipikong greek
37.ito ang taguri sa mga lungsod-estado ng sinaunang greece
39.nakasentro ang buhay ng mga mamamayan nito
42.ang kaunaunahang kabihasnanng greece
43.istoryador na may wastong pagkakatala ng mga pangyayari naganap ukol sa digmaang peloponnesian
44.tinaguriang pinaka matalinong tao ng kanyanng panahon at pinaka dakilang pilosopo ng greece
45.sa larangan ng geometry
46.diyos ng digmaan
47.pangkat ng tao na nandayuhan sa bahagi ng balkan peninsula
Down
1.isa sa mga libangan ng greece
3.pinamunuan niya ang dating imperyong persiyano ng namatay si alexander the reat
5.pinasunog ni alexander ang lugar na ito
7.nagbawas ng karapatan ng mga maharlika
8.pinakamalaking pulo sa greece
9.isang arkeologong ingles na nakatuklas sa minoan
10.nagsabi na ang bawat karamdaman ay nagmula sa likas na sanhi nito
12.ito ay ang panahon ng pagtigil ng kaunlaran ng sinunang greece
13.matatagpuan sa acropolis ang isa sa pinaka mahusay na gusali sa athens
16.isang mananalumpating athenian
17.siyang taguri ng mga greek sa kanilang bansa
18.pinangunahan niya ang drama festival
19.pinamunuan niya ang macedonian at greece ng namatay si alexander the reat
22.nagpagawa ng unang kodigo ng mga batas
25.sa lugar na ito napatunayan ang kaunlaran ng pamumuhay ng minoan sa pulo ng crete
26.pinuno ng athens na naghatid sa mga mamamayan nito sa ginintuang panahon
28.hari ng taong 382-226 BCE
30.ito ay nagmula sa salitang philos at sophia
31.kung saan pinapasok ang mga lalaki upang makapag sanay ng taktikang pang militar
33.katuwang ng mga hari sa pamahalaan ng lungsod estado
35.ang nag akda ng The Republic
38.katutubo na ginawang alipin ng mga taga sparta
40.pangkat ng mga maharlika
41.isa sa mga unang siyentipiko at pilosopo sa mundo, sinabi niya na ang lahat ng bagay ay gawa sa tubig
42.pinunong maalamat kung saan nang galing ang pangalang minoan

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog