Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Cytaty i Ich Autorzy

Ciusiek mały dla dużego

Odpowiedzią na każde z pytań jest imię autora cytatu. Uwaga- funkcjonują nasze nazwy i pisownie!

1               2 3
    4
5           6           7        
    8        
9         10
11 12                     13          
14         15  
  16           17  
    18                   19         20
      21                
    22 23                     24
        25       26 27 28   29      
30                       31            
          32                 33        
      34                    
    35 36       37        
  38   39                    
40                    
      41   42 43
      44 45                
               
46           47              
     
  48 49 50
51       52            
     
53          
   
54          
55         56 57
   
58        
   

Across
1."Podrywacz? Och, nie."
5."Which is your favourite ear?"
7."Ja mam imię, ha!"
8."Ale ekstra chacjenda!"
12."Nie działaj pochopnie, dziecko."
13."Jak dwa gołąbki"
16."Wyprowadźmy się stąd jak najszybciej."
18."Ajaj, znowu pusty!"
19."Ona cię słucha"
21."Oto on. Idziemy."
23."No wiesz, to wariactwo."
25."Magiczne źródełko!"
29."Bez mojego gadania."
30."Zwłaszcza jak się uśmiecha."
31."Nie martw się. Będę was cały czas wspierać."
32."Kieruj się węchem"
33."Otaczają mnie kretyni..."
34."Bernard!"
37."Wy-spo-wia-dać?"
39."To czemu ja nie gram?"
40."Nie! Nie może być!"
45."Ja lubię kaszę!"
46."Jeszcze nigdy nie widziałam tak pięknego gobelinu!"
47."No, może odrobinę..."
51."Ta w sukience też niezła."
52."Mój pierwszy czytelnik!"
53."Słowo daję, te trzy nigdy nie odpoczywają."
54."Stoisz oto na skraju przepaści."
55."Mle"
58."Nie musiałem. Ja wiem."
Down
2."Ja? Klacz?"
3."To ja wysłałem ten list."
4."Świetna kiecka, kochana."
6."Raczej z paluszków, to takie baterie"
9."Przed wyruszeniem w drogę musisz zebrać drużynę"
10."Gdzie jest mój super strój?"
11."Tak będzie!"
14."My się chowamy, a ty nas szukasz."
15."Jednostronny element spajający"
17."Kukła?"
20."Nie znaczy tak"
22."Czy mówię z panem pułkownikiem?"
24."A co tam jest ciekawego?"
26."Jesteś pani zawiedziona! Och, to przeze mnie!"
27."Muszę ci coś wyznać. Jestem człowiekiem!"
28."Nie mogę zostać?!"
30."Zapomniałem, co miałem pamiętać."
33."Nie za to mi płacą"
35."Pomocy, Białogłowo!"
36."A gdzie ja się będę gol... myła?"
38."Może zejdziesz na obiad?"
41."Stałabym się fontanną."
42."Co o tym sądzisz, Zygfrydzie"
43."Niech też ma coś z życia."
44."Znam te skały jak własną kieszeń!"
48."Lód spękał!"
49."Jak ja się martwię!"
50."...i gdzie je trzymała?"
56."To to samo, jakbyś włożył komplet <<aresztuj mnie>>."
57."Co jej jest?" "Jest szalona!" "Cudowny!"

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog