Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Loģika kļūdas

II kurss

savieno

Skolotājs saka: “Vai nu jūs būsiet līdz pirmdienai izpildījuši mājasdarbu, vai arī es zināšu, ka jūs visas brīvdienas bijāt piedzērušies!” Nepatiesais cēlonis
Tu kritizē manu uzvedību, bet izskatās, ka nedēļu neesi bijis dušā! Malduguns
”Kā tu vari spriest par šo situāciju, ja nedēļu neesi izkustējies no mājām” Slidenā nogāze
’’Tu atbalsti “II grozījumu”? Daudzi cilvēki ir nogalināti ar ieročiem, vai tu atbalsti nogalināšanu?!” Ad hominem
Aldis mammai: “Tu man bļauj par sešinieku matemātikā? Brālis dabūja četri! Putnubiedēklis
Es šodien lasīju par buldogu uzbrukumiem. Manam kaimiņam ir buldogs. Man draud briesmas. Nepatiesais cēlonis
Ja mēs atļausim visiem studentiem kārtot šo vienu testu atkal, tad viņi gribēs atkārtoti kārtot visus iespējamos darbus šī gada garumā. Ad hominem
Mana matemātikas skolotāja ielika man parāk zemu atzīmi kontroldarbā. Visi skolotāji ir stulbi un neko nesaprot. Atsaukšanās uz autoritāti/tradīciju/popularitāti.
Ilzes tētis ir sēdējis cietumā. Laikam visi Ilzes ģimenē ir noziedzinieki. Pārsteidzīgs vispārinājums
Kāpēc man jāpārraksta pārbaude darbs? Daudzi cilvēki uzrakstīja to sliktāk par mani! Viltus dilemma
“ Vai nu tu iedosi man šo konfekti, vai es ar tevi nekad nedraudzēšos”. Ad hominem
“Kā tu vari man aizrādīt par manu ģērbšanos stilu? Pati slikti izskaties un neseko modei.” Pārsteidzīgs vispārinājums
Dzidras māte paziņo, ka par deviņniekiem un desmitniekiem dos vairāk naudas. Dzidra atbild:” Tātad es palikšu vispār bez naudas, pelnot septiņniekus un astotniekus” Malduguns
Atļaujot izmantot telefonu kontroldarbos, nākamais solis būs īpašu programmu pielietošana kontroldarbos un bērni neko vairs nemācīsie paši rēķināt. Putnubiedēklis
Mūsu skolā ir papildus priekšmeti, tāpēc esam noguruši. Citās skolās bērni tā nenogurst. Atsaukšanās uz autoritāti/tradīciju/popularitāti.
Šo kosmētiku vakar reklamēja slavena aktrise, tapēc šī kosmētika noteikti ir laba un es viņu nopirkšu. Slidenā nogāze
No šīs kursa jau aizājuši 2 kolēni. Kursa audzinātāja neatbalsta savus audzēkņus. Viltus dilemma
Dievu neviens nav redzējis, tātad tas neeksistē.  Non sequitur – „no tā neizriet”
“Visiem ir šis mašīnas modelis. Tas viennozīmīgi ir viskvalitatīvākais. Pērkam to!” Non sequitur – „no tā neizriet”
Viņi apprecējās un pēc tam dzīvoja laimīgi; laulības noslēgšana padara pārus laimīgus.  Non sequitur – „no tā neizriet”

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us