Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Augs - vienots organisms

Daina Bleive

Hromoplasti Primārie segaudi- klāj auga orgānus no ārpuses, saista augus ar apkārtējo vidi un izpilda aizsargfunkciju.
Hloroplasti Segsēkļu vairošanās orgāns, kuru funkcija ir ražot sēklas.
Leikoplasti Process - gaismas enerģijas ietekmē no neorganiskajām vielām sintezējas organiskās vielas un skābeklis.
Mietsakne Auga orgāns - pilda auga ass un balsta funkcijas.
Stumbrs Vaskulāro augu audu komplekss, kas pārvada organiskās vielas , jo īpaši saharozi, cukuru, uz auga daļām.
Zieds Sarkanās, dzeltenās un oranžās plastīdas, kas piešķir augļiem un ziediem krāsu, jo satur ksantofilu.
Lapa Augstāko augu stumbru un zaru daļa, kas atrodas zem mizas.
Serde Stumbra daļa - uzkrāj rezerves barības vielas.
Trahejas Īpašas poras augu epidermā, kuras nodrošina transpirāciju un gāzu maiņu ar apkārtējo vidi.
Koksne Audi, no kuriem veidojas pārējie audi.
Kambijs Augstāko augu orgāns, kurā notiek fotosintēze, transpirācija un augu elpošana
Veidotājaudi Vadaudi - saknēm augšupejošā plūsmā tiek transportēti galvenokārt ūdens, minerālvielas, mazliet organiskā slāpekļa.
Epiderma Auga orgāns-uzsūc ūdeni un tajā izšķīdušās minerālvielas.
Lūksne Zaļās plastīdas, kurās notiek fotosintēze - organisko vielu veidošana no CO2 un H2O un skābekļa izdalīšana.
Atvārsnīte Bezkrāsainās plastīdas, kurās uzkrājas ciete.
Fotosintēze Veidotājaudi, kas atrodas starp vadaudiem — koksni un lūksni.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us