Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Första världskriget

Lena Velander

Pacifism Ny uppfinning, användes specifikt vid skyttegravarna för att lätt kunna döda
Svarta handen Kriget mellan Tyskland och Frankrike. Stillastående krig i skyttegravar
Gavrilo Princip Tidsperiod då länderna i Europa mobiliserade sig och startade första världskriget
Nationalism Där soldaterna grävde ner sig på västfronten och låg och sköt mot varandra
Imperialism Effektiviserade bra under första världskriget
Kolonier Kejsare, kung
Svarta veckan Alla med samma språk, kultur, historia ska ha rätt att bilda ett eget land
Mobilisera  Tyskland, Österrike-Ungern, Italien (Till 1915).
Skyttegrav Områden som ligger utanför moderlandet
Kulspruta Serbiska nationalister
Giftgas Händelsen som startade första världskriget, Princip skjuter Österrike-Ungerns kronprins
Allians Kriget mellan Tyskland och Ryssland. Rörligt och ojämnt krig
Allierad Tysklands anfallsplan mot deras fiender Frankrike och Ryssland.
Revolution Lovar varandra att stå vid varandras sida vid händelse av krig, rör inte min kompis
Tsar Snabb samhällsförändring
Bolsjevik Sköt Österrike-Ungerns kronprins
Februarirevolutionen Frankrike, Storbritannien, Ryssland (till 1918), Italien (från 1915) USA (från 1917))
Sovjetunionen Erövrar områden politiskt, militärt och ekonomiskt
Kommunist Kommunistiskt parti i Ryssland
Östfronten Fredsvänner
Västfronten Samla ihop sina trupper
Schlieffenplanen Händelsen som startade ryska revolutionen
Skottet i Sarajevo Mellan 1922-1991 var detta det kommunistiska Ryssland
Ententen Förbund mellan stater
Centralmakten Politisk ideologi, drömsamhälle är inget klassamhälle utan alla äger allt gemensam. Delar på utgifter och inkomster

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us