Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

RISTSÕNA - LINNUD

Maria,

No description

näärmemaos Mida kasutavad linnud rändamiseks ?
õhukambrikesi Kõige väiksemad linnud ?
rappelennuks Mis on kodutuvil täiuslikum kui roomajatel ?
koloonias Kuidas nimetatakse poegi, kes pärast koorumist pesast lahkuvad ?
sulestik Munakoor ehk
kaitsevärvus Kuidas nimetatakse poegi, kes koorumise järel paljad ja sulgeteda on, ning vajavad esimestel päevadel emaslindu abi ?
pugu Kus pesitseb Valge-Toonekurg ?
röövlinnud Vastkoorunud tuvipojad on kaetud ainult
sulg Mis tagavad kopsude tõhusama varustamise õhuga ja vähendavad linnu keha erikaalu ?
Lõuna-Aafrika Muna valmib emaslinnu
suguküpseteks Mis katab lindude keha ?
lihasmagu Kuidas nimetatakse lendu kus, lind vehib tiibadega, kuid ei liigu edasi ?
lubikest Mida on lindude luus palju ?
udusulgedega Mida kasutab tuvi lennates tüürina ?
koolibrid Mis on keerulise ehitusega nahamoodustis ?
õhukotid Tähtsamad on nägemis- ja
püsisoojased Söögitoru alaosa laiend ehk
kuulmismeel Millele kinnituvad võimsad tiibu liigutavad rihhalihased ?
aju Mida teevad tuvid vähemalt kord aastat ?
rinnakukiilule Kelleks saavad linnud esimestel eluaastatel ?
rändeteid kus algab toidu seedimine ?
pesahülgajad Kus on pesitsemine turvaline ?
pöialpoiss Mis aitab paljusi linde ?
pesahoidjad Toituvad lindudest või teistest loomadest
munajuhas Tagumiseks mao osaks on
rõngastatakse Kuidas nimetatakse loomi, kelle kehatemperatuur on püsiv ega sõltu välistemperatuurist ?
sulgivad Eesti kõige väiksem lind, kes kaalub 5 grammi ?
sabasulgi Mida tehakse,et lindude rände uurida ?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog