Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

SnoL Puzzle

SN

Een aantal vragen uit het leven van SN en OL. Alleen SN of OL kan deze puzzle maken, dus als je niet een van deze twee mensen bent kan je beter een andere puzzle zoeken. Voor OL: doe je best schat! En een ij moet je invullen als y en niet als afzonderlijk een i en een j.

gani Land waar SN's neefje nu is.
frank Kleur die SN en OL goed staat.
wykaanzee Slecht voorbeeld van een vegetarier.
plainwhitets Dit instrument had OL graag gespeeld.
bob Dit voerde OL ooit een keer onbedoeld aan een eend.
keelamandelen Woonplaats van SN's zus.
december Organisatie die kan rekenen op OL's steun.
geluidswal Dit instrument had SN graag gespeeld.
ziekenhuis Slechte gewoonte waar SN vanaf wil.
vakkenvuller Vriend van OL en SN.
nagelbyten Sport die SN beoefent.
kameraarsweide Functie die OL heeft bekleed.
chemie Land waar SN wel is op vakantie is geweest.
feyenoord Oud beroep van SN.
utrecht Lievelingszender OL.
zaalvoetbal In deze maand willen SN en OL trouwen.
netvyf OUDE werkgever OL en SN.
pad Lievelingseten OL.
antislet De basisschool waar SN op zat.
sabrine De studie van SN.
tpgpost Een van de vele bijnamen van droef.
gamen Als kerst en pasen op een dag vallen dan zie je OL in dit kledingstuk.
adolfhitler De naam van de studie waar SN's zusje mee gestopt is.
londen Hier komt OL graag.
grancanaria Naam van een niet zo lief persoon.
spanje Lekkernij die OL goed kan maken.
maagd Plek waar droef en balou graag lopen.
fitness De man die OL's wijk voorbereidt.
farmacie Aartsrivaal van de club die SN support.
cupcakes Hond die in de krokusvakantie komt logeren bij SN.
piano Lievelings seizoen OL.
ed Koosnaampje van SN voor OL.
martyn Opmerkelijk aan OL.
string Vriend waar SN altijd mee naar ajax gaat.
kleinenepdalmatie Meisje waar SN ooit gevoelens voor had.
zingen SN en OL zijn dit allebei.
jessie Naam van een van de dieren in OL's huis.
prinsesmargrietschool Connectie tussen OL's moeder en SN's tante.
wynbesgaarde Makers van OL's liedje.
witje Eerste cadeautje van SN voor OL.
poppelot Hier is SN aan geopereerd.
kim Woonplaats overleden oma SN.
gitaar Naam van een van de homo's van de TNT.
navelpiercing Naam van mijn 'zwager'.
ludo Veganisten eten dit veel.
winter Bezigheid van SN's moeder op donderdagavond en soms op zondagochtend.
tim Aantal SNOL-quizen die er gemaakt zijn door beide.
ifaw Hobby van SN.
joris Programma dat SN en OL samen leuk vinden.
wokgroenten OL's eendje.
drie Sport die SN een tijdje heeft gedaan.
lolly Hier zag SN OL voor het eerst.
ysselstein Plaats waar SN en OL naar het strand gingen.
australie 'Goede' omschrijving van OL.
grijs Mongooltje van de post.
cassiere Naam van OL als ze jongentje was geworden.
tofu Geboorte'plaats' Balou.
lennart Straat waar SN geboren is.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog