Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Crux Verborum

Wade Carruth

Aenigma Latina!

pater Non meus.
mecum Flaccus laborat non solo uno die, sed ______.
soror Id quod clientes patronis mane fecit.
Tullia Flaccus imperavit ut Quintus domum curreret _____ celeritate.
celeriter Quintus tam ______ erat ut lacrimaret.
miser Non frater.
discipulus Non numquam neque interdum.
rogavit Parens masculinus.
volebant "Passer, _____ meae puellae..." (Catullus 2)
scribere Quintus ______ ubi Marcus habitaret.
cotidie Romani docti non solum Latine, sed etiam ____ loquuntur.
semper Non lente.
ianitor Quintus scire ____ quando parentes domum adventuri sint.
cum Parentes scire _____ ubi Quintus esset.
ceteri Reliqui; illi qui supersunt.
pulsavit Timidus aut modestus.
salutaverunt Nomen filiae Ciceronis.
magnus Non parvus.
voce Ille qui ianuas aperit et claudit.
consul Unus duorum qui rem publicam gubernant.
tuus Non tecum.
verecundus Ille quem magister docet.
cupit Apud ianuam, id quod Quintus fecit ut intraret.
deliciae Clamamus cum magna, susurramus cum parva ____.
Graece Magister scire voluit num discipulus iam litteras ____ posset.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog