Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ceantar agus Postanna

Peter Prendergast

igrsíraincnmbliínó
níreacnabreseripúg
súaooacciibiacrnar
aldisúnocáúpaeálne
rsidiaeneperitlián
rocebmeiirrísrdínc
saioroéricsoroóatb
úébiitcrhnlmcallea
rteroláleabharlann
tfaoeróspitoútetoc
oibitstmoúcialrsed
bbíúnáriihtdaaparm
iórrioertcieliaeit
attsúspeileadóirag
llihmítpgneépéafch
aúieatoééraéniúisp
níanarhmalrseipéal
ndlíodóirraisteoir
Banc
Búistéar
Grosaer
Páirc
Bóthar
Seipéal
Bialann
Banc
Scoil
Stáisiún
Leabharlann
Carrchlós
Linn
Ostán
Bancaer
Freastalaí
Múinteoir
meicneoir
Príomhoide
Ospidéal
Dochtúir
Altra
Áiltire
Seoideoir
Poitigéar
Siúinéar
Leictreoir
Iascaire
Peileadóir
Dlíodóir
Pictiúrlann
Aisteoir
Amhranaí
Feirmeoir

Some of the puzzles that people list for the public get indexed by the search engines (like Google). Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle of their own. So this page now has the navigation sidebar.

There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!

Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact Us