Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Dievo megėjai

Rokojojuliumantas

Dievas

ypllipibapsisuzėjtia
ptnikrikštasubatstoa
jrsyučašnižtjepimbpė
tesapylipdsueaamtrkt
njrrjiijčaaaipštasėa
sysuižyrkyžjratnbloi
ibotzpuibknidbaalsda
aėkažanoarsžnšlisava
luyasilėnivaatakiiaa
aolaaaūėkkisrbismjsp
ikėvtsbėišaautasoris
aavknklūgčmjodennvaa
slbaeiiakiboakapalss
oėarmonaeočtzsjjsmer
ddbaayjjdnjylėilukas
sosatouižyrkunlekdas
jssossmjabžoubbsrnak
sljkežuarėamkritomas
vamatasssaootabjmttr
soičūkdjjkguadsyrždr
BaltramiejusPateptasisIšpažintis
PrisikėlimasVėlykosTadas
JeruzalėJonasBiblija
krikščionybė TestamentasKomunija
TrejybėVainikasAndriejus
PetrasNukryžiuotasMozė
KalėdosMatasSimonas
DvasiaIšganytojasJokūbas
PranašasapaštalaiJonas
MorkusBažnyčia Krikštas
TomasLukasKryžius
RokasMaldaŽydai
PilypasJėzusJudas
KūčiosMokytojas
AbraomasAvinėlis

Some of the puzzles that people list for the public get indexed by the search engines (like Google). Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle of their own. So this page now has the navigation sidebar.

There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!

Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact Us